Bepalingen en begrippen Jaarvergunning De Put en De Kil

 • Betreden van het terrein rond het viswater en/of de vlonders is geheel voor eigen risico. 
 • Er mag worden gevist van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang; nachtvissen is verboden! 
 • Voor de Kil in Hurwenen geldt een gesloten periode van 1 oktober tot 1 mei. 
 • In de Put te Opijnen mag uitsluitend worden gevist vanaf de vlonders. 
 • Het is verboden: 
  • te peuren in het viswater of op andere wijze op aal/paling te vissen 
  • te feederen en/of te pickeren in de Put (dus wel in de Kil van Hurwenen)
  • te vissen met gewervelde dieren als levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren. Vissen met wormen en maden is toegestaan, uitgezonderd gekleurde maden! 
  • te vissen met een hengel met kunstaas & niet levende visjes in de periode van 1 april tot 15 september 
  • zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen 
  • gevangen vissen mee te nemen 
  • vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats moet deze schoon zijn 
  • met boten en/of vlotten op het water te komen (uitzondering:de boot van HSV De Put)

  • te zwemmen in het viswater 
  • tenten, shelters en windschermen aan de waterkant te hebben of te picknicken aan het viswater 
  • waterplanten, oeverbegroeiing, afrastering etc te beschadigen of de natuur op andere wijze te verstoren 
  • met auto’s, brommers en andere voertuigen aan het viswater te komen. 
 • Het gebruik van een landingsnet is verplicht! 
 • Het gebruik van een onthaakmat bij karpervissen is verplicht. 
 • Ieder lid is verplicht, naast de controle van overheidswege, controle door de controleurs van de vereniging toe te staan en hun aanwijzingen strikt op te volgen. De controleur is bij overtreding van de regels bevoegd de vergunning in te nemen. 
 • De vergunning verleent u het looprecht om uitsluitend langs het viswater te zijn, niet op enig ander terrein! 
 • Alle andere bepalingen zijn gelijk aan de wettelijke voorschriften