Wedstijdreglement jeugdvissen

 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. 
 • In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 
 •  Prijsbepalend is de totale lengte van de gevangen vissen in het gehele concours (5 wedstrijden). 
 •  Bijna alle vissoorten tellen mee, uitgezonderd snoek, snoekbaars en paling. Dus ook ondermaatse vis telt mee: deze moet na vangst en meting direct worden teruggezet in het water! 
 • Aas en voer is naar keuze, echter volgens de voorwaarden bij Bepalingen en Begrippen in de Jaarvergunning. Bij overtreding wordt de deelnemer uitgesloten voor verdere wedstrijden! 
 • Met voeren en vissen mag pas worden begonnen nadat het signaal “aanvang wedstrijd” wordt gegeven, niet eerder! 
 • Iedere deelnemer moet een half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn. 
 • Bij het viswater wordt er geloot en er wordt uitsluitend gevist op de door de deelnemer gelote plaats. Ruilen is niet toegestaan! 
 • Er wordt gevist met één hengel. Tijdens de wedstrijd mag maximaal één extra hengel visklaar liggen.
 • De maximale hengellengte is 9.5 meter. 
 • Het vistuig moet bestaan uit een vaste hengel zonder werpmolen, met dobber, tuig, lood en een haak. Als bijv. de hengel 5m is, dan het tuig niet langer dan 4m i.v.m. het afhalen van de vis. 
 • Het eind van de wedstrijd wordt eveneens met een signaal aangegeven. De vis die voor het einde van de wedstrijd wordt aangeslagen telt nog mee, ongeacht de landingsduur. 
 • Na afloop van de wedstrijd moet iedere deelnemer blijven zitten op de visplek totdat er is gemeten. 
 • De deelnemers moeten tijdens de wedstrijd op de visplek blijven en niet gaan lopen. 
 • Hulp van een derde is toegestaan, echter de vis moet de de deelnemer worden gevangen. 
 • De deelnemer die de grootste lengte bij elkaar vist per wedstrijd wordt eerste voor deze wedstrijd. Het eind klassement wordt bepaald door het totaal van alle lengtes van alle wedstrijden bij elkaar. Bij gelijke lengte telt het meeste aantal gevangen vis.