Wedstrijdreglement Clubvissen


 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. 
 • In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie! 
 • Het vistuig moet bestaan uit een vaste hengel zonder werpmolen, en voorzien van een dobber, tuig, haak en lood. 
 • Prijsbepalend is voor deze wedstrijden het gewicht. Alle bovenmaatse vissoorten tellen mee, behalve snoek, snoekbaars en paling. Ondermaatse vis telt dus niet mee! 
 • Aas en voer is naar keuze, echter volgens de voorwaarden bij Bepalingen en Begrippen in de Jaarvergunning. Bij overtreding wordt de deelnemer uitgesloten voor verdere wedstrijden! 
 • Met voeren en vissen mag pas worden begonnen nadat het signaal “aanvang wedstrijd” wordt gegeven, niet eerder! 
 • Iedere deelnemer moet een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
 • Bij het viswater wordt er geloot en er wordt uitsluitend gevist op de door U gelote vlonder. 
 • Er wordt gevist met één hengel. Tijdens de wedstrijd mag maximaal één extra hengel visklaar liggen. 
 • Het eind van de wedstrijd wordt eveneens met een signaal aangegeven. De vis die voor het einde van de wedstrijd is aangeslagen telt nog mee, ongeacht de landingsduur. 
 • De wedstrijdcommissie komt langs om te wegen. 
 • De maximale hengellengte is 11 meter. 
 • Het gebruik van een leefnet is verplicht. De lengte van het leefnet moet minimaal 3 m en de hoepelwijdte minimaal 30 cm 
 • Iedere deelnemer moet na afloop van de wedstrijd bij of op de vlonder blijven totdat er is gewogen. 
 • De deelnemers moeten tijdens de wedstrijd op de visplek blijven en niet gaan lopen. 
 • Hulp van een derde is niet toegestaan. 
 • De deelnemer die het grootste gewicht per wedstrijd bij elkaar vangt, wordt eerste voor deze wedstrijd en krijgt 1 punt. Nummer 2 krijgt 2 punten enz. Bij hetzelfde gewicht worden de punten gemiddeld. 
 • Van de 6 wedstrijden kun je er 1 laten vervallen. Er tellen er dus 5 mee voor het eindklassement. 
 • Een deelnemer die een wedstrijd afwezig is, krijgt het maximale aantal punten (deelnemers) + 2 punten extra. 
 • Winnaar is degene met het laagste aantal punten over 5 wedstrijden. Bij gelijk aantal punten telt het meeste totale gewicht over deze 5 wedstrijden. 
 • De wedstrijdcommissie is gerechtigd uw visartikelen te controleren op aassoorten. Weigert U dit, dan betekent dit uitsluiting van de betreffende wedstrijd.