Over ons

Hengelsportvereniging De Put is gevestigd in Opijnen, in de gemeente Neerijnen, Gelderland. De naam ontleent de vereniging aan het belangrijkste eigen viswater: de Put van Opijnen.

De vereniging is opgericht op 2 januari 1966 door personeel van de toenmalige steenfabriek in Opijnen. Daarom eerst een stukje geschiedenis.

Al vóór de oprichting werd er door de sportvissers uit Opijnen veel gevist in de Waal. Maar de rivier werd steeds drukker en men zocht ander viswater. De Put bij Opijnen was heel aantrekkelijk, maar deze was eigendom van de steenfabriek. De directeur, de heer Versloot, wild er geen vissers, omdat hij zelf fanatiek jager was en de Put gebruikte voor de eendenjacht. Maar ook hij werd ouder en eind 1965 werd het eindelijk een feit: hij stond het toe en het personeel richtte H.S.V. De Put op. Je kon alleen lid worden als je ook op de steenfabriek werkte. Het visrecht werd mondeling afgesproken en "gratis gehuurd" door HSV De Put. Niets officieel vastgelegd dus, want de heer Versloot wilde er mee kunnen stoppen wanneer hij dat maar wilde. Maar zo ver kwam het nooit.

De eerste ledenvergadering was in café Van Eck in Opijnen, iedereen gezellig rond de potkachel. De contributie werd vastgesteld op 50 cent en daarboven op kwam nog 5 cent per dagvergunning. Zonder dagvergunning mocht niet worden gevist, ook al werkte je bij de steenfabriek en was je lid.

De steenfabriek werd in 1972 opgeheven. Nieuwe eigenaar werd Bitumarin BV en deze gaf toestemming om de leden ieder een introducée mee te laten brengen als nieuw lid. Het gevolg was duidelijk: de vereniging werd twee maal zo groot. Het bestuur werd ook uitgebreid en de contributie werd verdubbeld.

Niet lang daarna kon elke inwoner van Opijnen lid worden en de vereniging groeide door. Van Bitumarin BV "pachtte" HSV De Put ook de kleiput aan de overzijde van de rivier in de Huwenense uiterwaarden. Maar omdat de pachtsom "nul komma nul" was, bleek al gauw dat je dan ook geen rechten kon hebben.

Inmiddels is alles officieel geregeld. Bitumarin verkocht de Hurwenense kleiput aan Staatsbosbeheer en ook de Put veranderde van eigenaar: het Gelders Landschap. HSV De Put huurt de visrechten van zowel Staatsbosbeheer als het Gelders Landschap. Dit is ook de reden dat in de Put alleen eigen leden mogen vissen. Het Gelders Landschap geeft geen toestemming om het water in de landelijke lijst te laten opnemen. Dit met name om de natuur te beschermen.

Aan de oevers van de Put zijn 40 visvlonders aangebracht, waarvan de meesten zijn gesponsord. Vooral rond de Put staat veel begroeiing, vandaar dat elk jaar de leden hun best doen om de vlonders bereikbaar en vooral ook goed 'bevisbaar' te houden.

HSV De Put houdt voor haar leden jaarlijks een aantal wedstrijden, zowel aan de Waal als in De Put. Ook voor de jeugd is de vereniging heel actief, er worden ook jeugdwedstrijden gehouden en de jeugd wordt begeleid om goed en verantwoord te leren vissen!